Chính sách bảo mật của Trăm Truyện Kể

1. Mô tả

Chính sách này mô tả cách mình thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của mình. Bạn nên đọc kĩ chính sách bảo mật này để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cách thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động và sẽ được thông báo khi có bất kỳ sự thay đổi nào.

2 Các Dịch Vụ Bên Ngoài

2.1 Đăng nhập bằng tài khoảng Google

Mình cung cấp tùy chọn đăng nhập bằng tài khoản Google để đơn giản hóa việc tạo tài khoản trên wedsite. Thông tin cá nhân mà wedsite của mình sử dụng từ tài khoản Google của bạn bao gồm mọi thông tin cá nhân bạn đã công khai như tên, địa chỉ email và ảnh đại điện.

Mình sử dụng thông tin này cho các mục đích sau:

Trong trường hợp bạn không còn có nhu cầu sử dụng, hãy liên hệ qua các địa chỉ email hoặc Facebook của mình để thông báo về việc huỷ tài khoản.

2.2 Google Analytics

Mình sử dụng dịch vụ Google Analytics để theo dõi và phân tích hoạt động trang web. Dịch vụ này giúp mình hiểu cách người dùng tương tác với trang web và từ đó giúp cải thiện trải nghiệm của bạn hơn.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi của bạn, xin vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của Google Analytics để hiểu rõ hơn về cách họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

3. Thu thập thông tin từ máy chủ

Một số thông tin mà wedsite của mình chủ động thu thập từ người dùng:

Mình sử dụng thông tin này để cải thiện trang web và cung cấp nội dung phù hợp hơn cho người dùng. Dữ liệu này không được liên kết với thông tin cá nhân cụ thể nào và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê và phân tích.

4. Sử dụng Cookies

Wedsite mình có sử dụng cookies để cải thiện chất lượng và hiệu suất của trang web, cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp hơn cho bạn.

5. Đường dẫn liên kết tới wedsite khác

Wedsite mình có đưa một số đường dẫn bên ngoài khác như dẫn nguồn, chứng minh khoa học,... Mình sẽ không đảm bảo và không có trách nhiệm về vấn đề bảo mật đối với các liên kết bên ngoài này.

Để đảm bảo an toàn và bảo mật cá nhân của bạn, mình khuyến cáo bạn đọc kỹ, hiểu rõ các chính sách bảo mật và điều khoản của các trang web bên ngoài trước khi tiến hành truy cập hoặc tương tác với họ.

7. Bảo mật thông tin người dùng

Mình cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn: không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ( trừ những dịch vụ bên ngoài đã được kể trên hoặc khi có sự yêu cầu của pháp luật).

Trong trường hợp phát sinh rủi ro hoặc thiệt hại do các sự kiện bất khả kháng như tấn công hacker, các sự cố kỹ thuật,,... người dùng cần chấp nhận những rủi ro và thiệt hại tiềm năng có thể gây ra. Mình sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng mình không thể đảm bảo an toàn trong tất cả các trường hợp.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của mình, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: giah.au.ngo.661@gmail.com hoặc tramtruyenke@gmail.com